Ważne informacje dla pracowników, doktorantów i studentów WOiO PG (AKTUALIZACJA 25.06)

1. Najważniejsza zasada: #Zostań_w_domu! To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń. Dlatego należy zostać w domu i nie spotykać się ze znajomymi. To również od Ciebie zależy, czy wirus będzie się rozprzestrzeniał!

2. Nie jest to czas wolny od nauki i kształcenia się. W tym trudnym czasie dla całego świata, ważna jest nasza solidarność społeczna, a także odpowiedzialne podejście do naszych obowiązków. Dotyczy to każdego z nas, pracowników, doktorantów i studentów.

3. Część zajęć dydaktycznych będzie realizowana w formie zdalnej, aby zminimalizować negatywne skutki późniejszych przesunięć. W tym kontekście prosimy zapoznać się z:

4. Odwołane zostały wszystkie zaplanowane wydarzenia, imprezy, seminaria i spotkania organizowane na WOiO PG do końca kwietnia br. O ewentualnych nowych terminach poinformujemy w późniejszych komunikatach.

5. Kontakt z dziekanem, prodziekanami i pracownikami jest możliwy telefonicznie lub przez e-mail. W sprawach studenckich, proszę o kontakt z dziekanatem, gdzie otrzymają Państwo informacje jak można się kontaktować/spotkać z prodziekanem ds. kształcenia. W okresie zawieszenia zajęć na PG dziekanat pełni dyżury i na miejscu obecny jest jeden z  pracowników. Pozostali pracownicy pracują zdalnie i możliwy jest z nimi jedynie kontakt e-mailowy (https://oio.pg.edu.pl/dziekanat).

6. Termin uregulowania płatności za wszystkie usługi edukacyjne na WOiO PG został przesunięty z 31 marca na koniec maja. Nie ma potrzeby składania dodatkowych podań indywidualnie. Kolejne przedłużenie terminu będzie możliwe w zależności od rozwoju sytuacji.

AKTUALIZACJA (08.04.2020r.)

W zakładce Studenci - Nauczanie zdalne będą ukazywać się informacje dotyczące nuaczania zdalnego prowadzonego przez WOiO.

AKTUALIZACJA (29.04.2020r.)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 14/2020 z 27 kwietnia br. termin złożenia pracy dyplomowej został przesunięty z 30 kwietnia na 30 września. Pracę można uznać za złożoną, gdy promotor i recenzent napiszą pozytywną recenzję w moja.pg i wystawią oceny. Wersja papierowa może być złożona do dziekanatu w terminie późniejszym, ale przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów.

Na wniosek studenta, skierowany do Prodziekana ds. kształcenia, egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony w sposób tradycyjny lub zdalny z użyciem uczelnianej platformy eNauczanie PG.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i prosimy dbać o siebie!
Kolegium dziekańskie WOiO PG
19.03.2020 r.