Wizyty studyjne w Ośrodku Hydromechaniki Okrętu CTO S. A.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej we współpracy z Centrum Techniki Okrętowej (CTO) S. A. organizuje wizyty studyjne w Ośrodku Hydromechaniki Okrętu CTO S. A. (baseny modelowe, modelarnie, tunel aerodynamiczny, tunel kawitacyjny, itp.) dla studentów Wydziału dn. 30.11.2017 r. (czwartek) od godz. 12:00 do ok. godz. 14:00.
Aby wziąć udział w wizycie należy wpisać się na listę znajdującą się w Dziekanacie. Opiekunem wizyty jest p. mgr inż. Jacek Frost. Uczestnicy mogą uzyskać zgodę na nieobecność na zajęciach dydaktycznych po zatwierdzeniu udziału przez opiekuna wizyty. Liczba miejsc ograniczona, o udziale w wizycie decyduje kolejność zgłoszeń.