Wycieczka do Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni

W dniu 11.05.2017 r. odbyła się wycieczka do Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, w której uczestniczyli studenci VI semestru kierunku Transport.

W ramach wycieczki studenci mieli okazję poznać szczegóły związane z funkcjonowaniem, organizacją i przewozami pasażerskimi komunikacji trolejbusowej w Gdyni. Rolę przewodnika pełniła Pani Marta Woronowicz, specjalista ds. projektów, która na wstępie omówiła najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem i planami rozwojowymi Przedsiębiorstwa. Ważnym punktem wizyty była możliwość zwiedzenia zajezdni trolejbusowej. Studenci mieli okazję zobaczyć najważniejsze miejsca związane z obsługą techniczną trolejbusów, m.in. miejsce przeglądu i napraw pojazdów, czy też myjnię trolejbusową.

Wycieczka odbyła się w ramach zajęć z przedmiotu System transportu pasażerskiego. Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, Pani Marcie Woronowicz oraz Pani Danucie Kantrzonce, dzięki którym możliwa była wizyta, serdecznie dziękujemy za bardzo miłe przyjęcie i cenną wiedzę praktyczną zdobytą podczas wycieczki. Organizatorem wycieczki była mgr inż. Izabela Szwoch.

Galeria zdjęć