Wycieczka studentów Politechniki Gdańskiej do Portu Gdańsk i Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego DCT

W dniu 05.12.2017 r. została zorganizowana wycieczka dla studentów kierunku Transport, specjalność Systemy Transportu Wodnego- V semestr do Portu Gdańsk i Terminalu Głębokowodnego DCT. Wycieczka ta na stałe wpisała się już w program studiów kierunku Transport, dotyczącym tematyki portów morskich oraz zarządzania firm transportowych i jest ważnym elementem praktycznego procesu dydaktycznego.

Pierwszy etap wycieczki rozpoczęliśmy od Kapitanatu Portu Północnego, gdzie z 11 piętra wieży studenci mogli zaobserwować port zewnętrzny i wewnętrzny. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie najciekawszych miejsc, w tym bazy promowej terminalu Westerplatte, terminal masowy
i kontenerowy GTK. Rolę przewodnika pełnił Pan Michał Stupak z Działu Handlowego Portu Gdańsk.

Drugi etap wizyty w Porcie obejmował objazd po Głębokowodnym Terminalu Kontenerowym DCT
w Gdańsku. Zwiedzanie obejmowało objazd po terminalu T1 oraz T2, pokazanie i omówienie najważniejszych miejsc na terminalu oraz pokazanie najważniejszych urządzeń przeładunkowych.
W rolę przewodnika wcielił się Pan Mateusz Frankiewicz z Działu Marketingu DCT.

Organizatorzy ze strony Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz studenci składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom, dzięki którym możliwa była organizacja wycieczki, a w szczególności Panu Michałowi Stupakowi za profesjonalne przygotowanie od strony merytorycznej Portu oraz Pani Marcie Kaczorowskiej i Panu Mateuszowi Frankiewiczowi za organizację wizyty w terminalu DCT. Organizatorem wycieczki z ramienia Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa była mgr inż. Izabela Szwoch oraz mgr inż. Paweł Szalewski.

Galeria zdjęć