Wykłady oraz laboratoria prowadzone przez profesora wizytującego V.A. Nekrasova

W dniach od 21 maja do 7 czerwca na WOiO będą odbywać się wykłady oraz laboratoria prowadzone przez profesora wizytującego V.A. Nekrasova z przedmiotu Optimization in engineering design. Studenci studiów II stopnia oraz doktoranci zainteresowani przedmiotem mogą uczęszczać na zajęcia jako wolni słuchacze lub zapisać się na przedmiot jako dodatkowy, wówczas będzie ujęty w suplemencie dyplomu.

Zał. 1 harmonogram zajęć,

Zał. 2 program zajęć,

Zał. 3 materiały.