Wyniki Konkursu "OiO4um" na najlepsze prace inżynierskie obronioną na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, edycja 2015/16

 • Finał Konkursu OiO4um edycja 2015/16 na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie obronione na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w okresie od 01.03.2015 r. do 28.02.2016 r., organizowany wspólnie przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE oraz WOiO PG odbył się we środa 11 maja 2016 r. od godz. 15.00 w Audytorium Sipowicza na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

  Do finału Konkursu OiO4um zakwalifikowano następujące prace (w porządku alfabetycznym):

  • Izabela Kopeć, za pracę: „Projekt konstrukcji kadłuba pełnopokładowej barki śródlądowej”, promotor: dr inż. Marian Bogdaniuk,
  • Mateusz Kowalczyk, za pracę: „Badania modelowe własności morskich platformy wiertniczej półzanurzeniowej. Prognozowanie wartości sił drugiego rzędu dla zadanego widma fali nieregularnej”, promotor: dr inż. Paweł Dymarski,
  • Krzysztof Wołoszyk, za pracę: „Projekt konstrukcji lądowiska śmigłowców na kutrze patrolowym”, dr inż. Marian Bogdaniuk,
  • Paulina Żurawska, za pracę: „Projekt wstępny statku typu PSV o powierzchni pokładu roboczego 1000 m2”, promotor: mgr inż. Artur Karczewski,

  Po prezentacji prac, Komisja Konkursowa obejmująca przedstawicieli przemysłu morskiego w tym:

  1. Damen Engineering Gdańsk
  2. HG Solution, a part of Hareid Group
  3. Remontowa LNG Systems
  4. StoGda, Ship Design and Engineering

  oraz Forum Okrętowego, a takżeWOiO PG udała się na zamkniętym posiedzeniu, a następnie decyzja Komisji została ogłoszona przez Dyrektora Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWEGO p. Jerzego Czuczmana.

  Zwycięzcą Konkursu został p. inż. Krzysztof Wołoszyk, za pracę pt. „Projekt konstrukcji lądowiska śmigłowców na kutrze patrolowym”.

  Nagrody dla Zwycięzcy i pozostałych finalistów obejmowały 3 miesięczne płatne staże, ufundowane przez ww. firmy, a także nagroda pieniężna ufundowana przez FORUM OKRĘTOWEGO:

  Zwycięzcy i Finalistom Konkursu "OiO4um" serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a studentów Wydziału zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu OiO4um.

  Galeria zdjęć