Wystawa naukowych książek zagranicznych

W dniach 12-13 grudnia w godzinach od 9.00 do 16.00 na Dziedzińcu Fahrenheita (Gmach główny PG)  odbędzie się wystawa naukowych książek zagranicznych.

Wystawie towarzyszyć bedą prezentacje:

  • platfomy eContenta zawierającej publikacje naukowe polskich i zagraniczncyh wydawnict (12 grudnia 12.30-13.30)
  • systemu edukacyjnego MyLab do kształcenia na odległość wydawnictwa Pearson (13 grudnia 10..0-12.00)

oraz konkursy z nagrodami.

Ogranizatorem wystawy są:

  • Księgarnia ABE-IPS Filia Gdańsk
  • Biblioteka Politechniki Gdańskiej