Wytyczne i wymagania edytorskie dla autorów praz dyplomowych

Na stronie Wydziału w zakładce studenci -> egzamin i prace dyplomowe znajduje się nowe Zarządzenie Rektora PG nr 22/2018 z 20 czerwca 2018 dotyczące wprowadzenia wytycznych dla autorów prac dyplomowych i projektów dyplomowych. Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2018/19.