XVII edycja konkursu o Nagrodę im. profesora Romualda Szczęsnego

Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu, w której można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), obronione na Politechnice Gdańskiej w roku kalendarzowym 2017, które uzyskały ocenę bardzo dobrą lub celującą i dotyczą nowoczesnych technologii, charakteryzując się wysokim stopniem innowacyjności. 

Zgłoszenia prac dyplomowych do udziału w Konkursie dokonują opiekunowie prac u dziekanów poszczególnych Wydziałów do 20 kwietnia 2018.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy, opinie opiekuna i recenzenta oraz płytę CD ze zdjęciem autora pracy, jej streszczeniem (zalecana objętość ok. 4000 znaków) i ewentualnym materiałem ilustracyjnym. Dodatkowo, autorzy zgłaszanych prac powinni przesłać do organizatora (pocztą elektroniczną) kartę zgłoszenia uczestnictwa

Aktualny regulamin Nagrody znajduje się na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki https://eia.pg.edu.pl/nagroda-prof-szczesnego