Yacht Day 2019

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY zapraszają na Yacht Day 2019.

Spotkanie odbędzie się w Audytorium im. prof. Hilarego Sipowicza w środę 04.12.2019 r. (początek godz. 11.15)  na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.

Siódma edycja Yacht Day będzie wyjątkowa. W tym roku zamiast tradycyjnych prezentacji stoczni i firm zrzeszonych w POLBOAT, Wydarzenie będzie miało charakter spotkania z wybitnymi żeglarzami - Joanną Pajkowską i Szymonem Kuczyńskim. Dodatkowo weźmie w nim udział przedstawiciel Sztorm Grupy, która koordynowała przerwany niedawno projekt Solo Non-Stop Rafała Moszczyńskiego. Spotkanie poprowadzi redaktor naczelny miesięcznika "Żagle" - Waldemar Heflich.

Wystawa „Małe Statki - Jachty” obejmuje 25 plansz prezentujących bazę naukowo-badawczą (programy badawcze, laboratoria, oprogramowanie komputerowe, prezentacja nauczycieli akademickich i ich osiągnięć) w temacie obejmującym zagadnienia projektowania i eksploatacji Małych Statków i Jachtów. Spośród kilkuset dyplomów magisterskich wykonanych w tym temacie zaprezentowano 50 obejmujących rożne zagadnienia związane z procesem projektowania i wykonywania jednostek żaglowych i motorowych różnego typu.

Coroczne spotkania Yacht Day organizowane są w ramach realizacji porozumienia o współpracy z 2013 roku między Politechnika Gdańską a Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY, dotyczącego odbywania staży, praktyk, badań rozwojowych, zastosowania nowych technologii oraz komercjalizacji wiedzy. Yacht Day 2019 to, także kolejne wydarzenie w ramach Akademia Przemysłów Morskich.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM Yacht Day 2019:

 • Powitanie gości – Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG dr hab inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG

 • Wystąpienie Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Gdańskiej dr hab inż. Marka Dzidy, prof. nadzw. PG

 • „Wpływ Wydziału Budowy Okrętów PG na rozwój żeglarstwa i przemysłu jachtowego w Polsce”
  dr inż. Jan Młynarczyk Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 • Otwarcie wystawy „Małe Statki - Jachty” – dr hab inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, Bogusław Witkowski
  Prezes Zarządu POZŻ, dr inż. Jan Młynarczyk, przedstawiciel Izby POLSKIE JACHTY

 • „Rozwój floty jachtów rejestrowanych w Polsce” – Bogusław Witkowski Prezes Zarządu POZŻ

 • Wystąpienie przedstawiciela Izby POLSKIE JACHTY

 • „Przygotowanie techniczne jachtu do rejsu dookoła świata” – dyskusja moderowana przez Waldemara Heflicha
  z miesięcznika Żagle. W panelu wezmą udział żeglarze Szymon Kuczyński i Joanna Pajkowska, a także Marek Waszczuk -
  przedstawiciel firmy Sztorm Grupa, koordynator projektu SOLO NON-STOP Rafała Moszczyńskiego

 • „Podsumowanie praktyk 2019, plany 2020” – mgr inż. Jacek Frost - pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

 • Zakończenie

Wystawa „Małe Statki - Jachty” obejmuje 25 plansz prezentujących bazę naukowo-badawczą (programy badawcze, laboratoria,
oprogramowanie komputerowe, prezentacja nauczycieli akademickich i ich osiągnięć) w temacie obejmującym zagadnienia
projektowania i eksploatacji Małych Statków i Jachtów. Spośród kilkuset dyplomów magisterskich wykonanych w tym temacie
zaprezentowano 50 obejmujących rożne zagadnienia związane z procesem projektowania i wykonywania jednostek żaglowych i
motorowych różnego typu.