Yacht Day V - 2017 – spotkanie z przedstawicielami przemysłu jachtowego na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY (http://www.polboat.eu/) zapraszają na Yacht Day V - 2017 – spotkanie studentów, przedstawicieli świata nauki i przemysłu jachtowego. Spotkanie odbędzie się w Audytorium im. prof. Hilarego Sipowicza w dniu 13.12.2017 (środa) w godz. 11.15-13.00 na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Po raz piąty, pracownicy, doktoranci i studenci PG maja okazję spotkać się z projektantami i producentami reprezentującymi największe stocznie jachtowe w Polsce. Swój udział potwierdziły między innymi:  Delphia Yachts Kot, Ostróda Yacht , Balt Yacht, Model Art., Galeon, Northman, Sail Service, Techno Marine, Marine Works i inni

Coroczne spotkanie zostało zaplanowane w ramach realizacji porozumienia o współpracy z 2013 roku między Politechnika Gdańską a Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY, dotyczącego odbywania staży, praktyk, badań rozwojowych, zastosowania nowych technologii oraz komercjalizacji wiedzy.

Yacht Day V będzie okazją, by omówić możliwości realizacji praktyk zawodowych w systemie kształcenia „Inżynier Przyszłości” – modelu kształcenia wdrażanego na Politechnice Gdańskiej który stawia  na rozwój umiejętności inżynierskich studenta: planowania, projektowania, konstruowania i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doświadczenia.

W trakcie Yacht Day V odbędą się również prezentacje wybranych firm, przedstawienie aktualnego stanu i kierunków rozwoju branży jachtowej w Polsce oraz wykład „Nowe technologie w Centrum Badawczo–Rozwojowym Delphia Yachts”. Spotkanie ma charakter otwartej dyskusji, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program