Yacht Day VI – 2018 – spotkanie z przedstawicielami przemysłu jachtowego na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY (http://www.polboat.eu/) zapraszają na Yacht Day 2018 – spotkanie przedstawicieli świata nauki i przemysłu jachtowego. Spotkanie odbędzie się w Audytorium im. prof. Hilarego Sipowicza w dniu 06.12.2018 (czwartek) w godz. 11.00-13.00 na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Po raz szósty, wykładowcy, doktoranci i studenci PG mają okazję spotkać się z projektantami i producentami reprezentującymi największe stocznie i firmy związane z przemysłem jachtowym w Polsce. Swój udział potwierdziły między innymi: Balt Yacht, Eko-Plast, Galeon, Kotniz, Northman, Sail Service, Sunreef Yachts,  Techno Marine,  i inni.

Coroczne spotkanie zostało zaplanowane w ramach realizacji porozumienia o współpracy z 2013 roku między Politechnika Gdańską a Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY, dotyczącego odbywania staży, praktyk, badań rozwojowych, zastosowania nowych technologii oraz komercjalizacji wiedzy.

W trakcie Yacht Day VI odbędą się prezentacje wybranych firm przedstawiające dorobek, osiągnięcia i sukcesy na rynku światowym, przedstawienie aktualnego stanu i kierunków rozwoju branży jachtowej w Polsce oraz wykład „Napęd elektryczny i hybrydowy małych jednostek pływających”. Spotkanie ma charakter otwartej dyskusji, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie będzie też okazją, by omówić możliwości realizacji praktyk zawodowych w systemie kształcenia „Inżynier Przyszłości” – modelu kształcenia wdrażanego na Politechnice Gdańskiej który stawia na rozwój umiejętności inżynierskich studenta: planowania, projektowania, konstruowania i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doświadczenia.