Zasady przebywania w budynku WOiO

W związku z przywracaniem działalności uczelni wprowadzone zostały następujące zasady przebywania w budynku:

  1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą dezynfekować ręce w automatycznych urządzeniach znajdujących się koło drzwi wejściowych.
  2. W czasie pobytu w budynku należy zachować odstęp pomiędzy osobami wynoszący 1,5 m. Zabrania się gromadzenia na korytarzach i przed budynkiem.
  3. W czasie przemieszczania się w budynku obowiązkowo należy mieć nałożone maski.
  4. W salach wykładowych, laboratoriach, pomieszczeniach administracyjnych i toaletach, może przebywać tylko i wyłącznie ilość osób wskazana na karcie informacyjnej znajdującej się na drzwiach wejściowych.
  5. Zabrania się zajmowania miejsc oznaczonych znakami "X". Nie zezwala się na zmianę usytuowania krzeseł w salach wykładowych i w holu na I piętrze.
  6. Z windy może korzystać tylko i wyłącznie 1 osoba.
  7. W toaletach znajdują się pojemniki z płynem dezynfekującym.
  8. Wszelkiego rodzaju pisma skierowane do władz wydziału lub uczelni w celu rozpatrzenia czy zaopiniowania proszę przesyłać drogą elektroniczną. Kontakt z dziekanatem i sekretariatami należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Pisma skierowane do osób funkcyjnych  składane w dziekanacie lub sekretariatach będą   podlegały kwarantannie 48 godzinnej.
  9. Zużyte środki ochronne proszę wyrzucać do pojemnika znajdującego się przy drzwiach wyjściowych z budynku.