Żegnamy Prezydenta Pawła Adamowicza

Czasem brak jest słów dla scenariuszy, które pisze życie.

Jako cząstka Gdańska szczególnie solidaryzujemy się w tych dniach z naszym Miastem. W imieniu całej społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej pragnę złożyć najszczersze kondolencje bliskim Pana Prezydenta, jak również wszystkim mieszkańcom i osobom związanym z Gdańskiem.

Pan Prezydent był człowiekiem, dla którego troska o Gdańsk stanowiła wielką wartość. Odszedł nagle, nie dokończywszy realizacji wielu planów, także i tych przedsięwziętych wspólnie z Politechniką Gdańską i lokalnym środowiskiem naukowym.

Apeluję do organizatorów wszelkich zaplanowanych na PG wydarzeń o przełożenie ich na późniejszy termin, po zakończeniu uroczystości pogrzebowych.

Prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej