Zgłaszanie pobytu na kwarantannie

Dział Kształcenia prowadzi rejestr studentów Politechniki Gdańskiej, którzy przebywają na kwarantannie lub posiadają pozytywny wyniku testu na Covid19. W związku z tym proszę aby studenci WOiO przekazywali informacje o zachorowaniu lub kwarantannie (z podaniem czasu trwania) do dziekanatu pod adres e-mail: dziekoce@pg.edu.pl

Roman Liberacki, prodziekan ds. kształcenia WOiO PG