Życzenia z okazji nowego roku akademickiego

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2017/18 składamy najlepsze życzenia i wyrazy szacunku dla całej społeczności akademickiej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Pracownikom życzymy osiągnięć naukowych i dydaktycznych na najwyższym poziomie, a studentom – szczególnie tych, którzy po raz pierwszy przekraczają mury Wydziału, życzymy jak najlepszych wyników w nauce, satysfakcji z obranych kierunków studiów oraz spełnienia życiowych planów i zamierzeń.

Kolegium Dziekański  WOiO PG