Studia II stopnia, kierunek Oceanotechnika

O tym kierunku

Proponujemy szeroką ofertę edukacyjną, która obejmuje zarówno budowę statków i obiektów pływających, jak i eksplorację zasobów mórz i oceanów. Skonstruowana została ona zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynkowymi, zawierając zagadnienia związane z budową małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej, śródlądowej, obsługi platform wiertnicznych itp., jak również zagadnienia technologii remontów statków. Uczymy budować statki od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich.

 

Perspektywa pracy zawodowej

Absolwenci otrzymują wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy w szeroko rozumianej gospodarce morskiej, aktualnie w małych stoczniach produkcyjnych, remontowych, w zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, w biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, w przedsiębiorstwach armatorskich, w instytucjach nadzoru technicznego i administracji morskiej, w placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego, w instytucjach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów. Absolwenci mają szanse na pracę w zakładach produkcyjnych przemysłu okrętowego (stocznie produkcyjne, remontowe, małe stocznie, przedsiębiorstwach wytwórczych urządzeń okrętowych i oceanotechnicznych, w przedsiębiorstwach wydobywczych surowców mineralnych, zasobów biologicznych i energetycznych farm wiatrowych, w biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej, w tym przedsiębiorstw zajmujących się eksploracją zasobów mórz i oceanów, w ośrodkach badawczych-rozwojowych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej, w przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze oceanotechniki, w instytucjach klasyfikacyjnych, w administracji morskiej oraz międzynarodowych instytucjach sektora okrętowego

 

Zarys programu studiów

Studia trwają 3 semestry (wyjątkiem są studia prowadzone w języku angielskim, które trwają 4 semestry). Na Oceanotechnice prowadzonej w języku polskim prowadzimy trzy specjalności, dwie okrętowe i jedną odrębną (Technologie podwodne).  Studenci specjalności okrętowych po pierwszym semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności: Projektowanie statków i urządzeń ocweanotechnicznych lub Eksploatacja zasobów mórz i oceannów. Po pierwszym semestrze studenci wybierają również profile dyplomowania, kontynuowane na semestrze drugim i trzecim specjalności. Semestr trzeci przeznaczony jest na wykonanie pracy dyplomowej.

Rekrutacja na studia na specjalności Technologie podwodne prowadzona jest oddzielnie. Specjalność jest realizowana osobnym trybem niż specjalności okrętowe.  Program studiów na specjalności Technologie podwodne obejmuje m.in. zaawansowane numeryczne obliczenia inżynierskie stosowane w projektowaniu systemów i urządzeń podwodnych. Studenci będą mieli okazję zdobyć cenne doświadczenia podczas praktyki w zakładach General Electric oraz przy pisaniu prac dyplomowych we współpracy z patronem specjalności, a absolwenci mogą liczyć na pierwszeństwo w zatrudnieniu przez oddziały tego koncernu na całym świecie!

W przypadku studiów w języku agielskim występuje jedna specjalność: Ocean Engineering, w jej ramach dwa profile dyplomowania: Ship Technology and Offshore Engineering oraz Marine Engineering and Offshore Energy. Wybór preferowanego profilu odbywa się już w czasie rekrutacji.

Specjalności

 

1. Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych:

Specjalność obejmuje następujące kierunki dyplomowania: jachty, statki morskie i obiekty oceanotechniczne, systemy okrętowe i urządzenia ogólnookrętowe. Absolwent posiada wiedzę ukierunkowaną na projektowanie statków, jachtów, okrętowych układów napędowych, urządzeń okrętowych i oceanotechnicznych.

2.Eksploracja zasobów mórz i oceanów:

Specjalność obejmuje kierunki dyplomowania: eksploatacja surowców mineralnych, energetyka morska, eksploatacja zasobów żywych.Absolwent posiada wiedzę ukierunkowaną na budowę i eksploatację statków, obiektów związanych z szeroko pojętą eksploracją zasobów mórz i oceanów.

 

3.Technologie podwodne:

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej przy współpracy i pod patronatem General Electric Polska otwiera nową specjalność „Technologie podwodne (Subsea Technology)” na studia II stopnia, Kierunek Oceanotechnika. Specjalność docelowo ma być prowadzona w języku angielskim. Po jej ukończeniu absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w biurach projektowych, przemyśle oraz centrach badawczo-rozwojowych zajmujących się technologiami służącymi do eksploracji zasobów energetycznych mórz i oceanów, szczególnie na dnie morza i na dużych głębokościach. Jest to jeden z nowych i szybko-rozwijających trendów innowacyjnych w gospodarce światowym.

 

Studia II stopnia, kierunek Ocean Engineering

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne do jej twórczego wykorzystania w projektowaniu, budowie, remontach i eksploatacji statków, obiektów oceanotechnicznych i systemów występujących w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze oceanotechniki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze oceanotechniki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami okrętów i obiektów oceanotechnicznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach produkcyjnych szeroko rozumianego sektora okrętowego; biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej; ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej; przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze oceanotechniki; instytucjach klasyfikacyjnych okrętownictwa; administracji morskiej oraz międzynarodowych instytucjach sektora okrętowego. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Program studiów specjalności Technologie podwodne obejmuje m.in. zaawansowane numeryczne obliczenia inżynierskie stosowane w projektowaniu systemów i urządzeń podwodnych. Studenci będą mieli okazję zdobyć cenne doświadczenia podczas praktyki w zakładach General Electric oraz przy pisaniu prac dyplomowych we współpracy z patronem specjalności, a absolwenci mogą liczyć na pierwszeństwo w zatrudnieniu przez oddziały tego koncernu na całym świecie!

 

Do pobrania: