Kryteria, jakie powinien spełniać opiekun naukowy kandydata na studia doktoranckie POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 22-2017

Zatwierdzenie listy opiekunów mogących sprawować opiekę  nad doktorantem POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 26-2017

Liczba doktorantów, nad jaką może sprawować opiekę samodzielny pracownik naukowy POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 23-2017

____________________

Lista potencjalnych opiekunów naukowych doktorantów na rok akademicki 2017/2018    

BOCHEŃSKI DAMIAN DR HAB. INŻ.  Pobierz
JAKUBOWSKI MAREK DR HAB. INŻ.   
DZIDA  MAREK DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG  
GŁUCH JERZY  DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
GRELOWSKA  GRAŻYNA DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
KOZAK JANUSZ DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
LITWIN  WOJCIECH DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
MICHALSKI  JAN DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG  
MIKULSKI TOMASZ DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
ROWIŃSKI  LECH DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG  
SZŁAPCZYŃSKI  RAFAŁ DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG     
KOWALSKI JERZY  DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
DOMACHOWSKI  ZYGFRYD PROF. DR HAB. INŻ. Pobierz
DYMARSKI CZESŁAW PROF. DR HAB. INŻ. Pobierz
GIRTLER  JERZY PROF. DR HAB. INZ.  Pobierz
KORCZEWSKI ZBIGNIEW PROF. DR HAB. INŻ.  Pobierz
KOZACZKA  EUGENIUSZ PROF.  DR  HAB. INZ Pobierz
PASZOTA  ZYGMUNT PROF. DR HAB. INŻ. Pobierz
SZYMCZAK CZESŁAW PROF. DR HAB. INŻ.  Pobierz
TAREŁKO WIESŁAW PROF. DR HAB. INŻ.  Pobierz
ZADROGA BOHDAN PROF. DR HAB. INŻ.