Kryteria, jakie powinien spełniać opiekun naukowy kandydata na studia doktoranckie POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 22-2017

Zatwierdzenie listy opiekunów mogących sprawować opiekę  nad doktorantem (2018/2019) POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 55-2018

Liczba doktorantów, nad jaką może sprawować opiekę samodzielny pracownik naukowy POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 23-2017

____________________

Lista potencjalnych opiekunów naukowych doktorantów na rok akademicki 2018/2019

BOCHEŃSKI DAMIAN DR HAB. INŻ.  Pobierz
DZIDA  MAREK DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG  
GŁUCH JERZY  DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG  
GRELOWSKA  GRAŻYNA DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
KOZAK JANUSZ DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
LITWIN  WOJCIECH DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
MICHALSKI  JAN DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG  
MIKULSKI TOMASZ DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
ROWIŃSKI  LECH DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG  
SZŁAPCZYŃSKI  RAFAŁ DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG    Pobierz
KOWALSKI JERZY  DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
DOMACHOWSKI  ZYGFRYD PROF. DR HAB. INŻ. Pobierz
DYMARSKI CZESŁAW PROF. DR HAB. INŻ. Pobierz
GIRTLER  JERZY PROF. DR HAB. INZ.  Pobierz
KORCZEWSKI ZBIGNIEW PROF. DR HAB. INŻ.  Pobierz
KOZACZKA  EUGENIUSZ PROF.  DR  HAB. INZ  
PASZOTA  ZYGMUNT PROF. DR HAB. INŻ. Pobierz
SZYMCZAK CZESŁAW PROF. DR HAB. INŻ.  Pobierz
TAREŁKO WIESŁAW PROF. DR HAB. INŻ.  Pobierz
ZADROGA BOHDAN PROF. DR HAB. INŻ.