Plany zajęć na semestr letni 2016/17

Studia Stacjonarne:

Energetyka I stopnia:

Energetyka I-2 (aktualizacja 2017.02.23)

Energetyka I-4 (aktualizacja 2017.02.25)

Energetyka I-6 (Automatyzacja systemów Energetycznych + Maszyny przepływowe) (aktualizacja 2017.03.01)

Energy Technologies I-2 (aktualizacja 2017.03.01)

Energy Technologies I-4 (aktualizacja 2017.03.02)

Energetyka II stopnia:

Energetyka II-1 (Plan dostępny wyłącznie na portalu moja.pg)

Energetyka II-3 (Napędy Turbinowe) (aktualizacja 2017.02.23)

Oceanotechnika I stopnia:

Oceanotechnika I-2 (aktualizacja 2017.03.30)

Oceanotechnika I-4 BOiJ (aktualizacja 2017.03.24)

Oceanotechnika I-6 BOiJ (aktualizacja 2017.03.24)

Oceanotechnika I-4 MSiUOiOO (aktualizacja 2017.03.01)

Oceanotechnika I-6 MSiUOiOO (aktualizacja 2017.02.25)

Inżynieria Zasobów Naturalnych:

Oceanotechnika I-4 IZN (aktualizacja 2017.03.01)

Oceanotechnika I-6 IZN (aktualizacja 2017.03.01)

Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej:

Oceanotechnika I-4 ZiMwGM (aktualizacja 2017.03.02)

Oceanotechnika I-6 ZiMwGM (aktualizacja 2017.03.01)

Transport I stopnia:

Transport I-2

Transport I-4 (aktualizacja 2017.03.01)

Transport I-6 Systemy Transportu Wodnego (aktualizacja 2017.03.02)

Transport I-6 Środki Transportu Wodnego (aktualizacja 2017.03.01)

Studia II stopnia:

Oceanotechnika II-1 (aktualizacja 2017.03.16)

Oceanotechnika II-3 Jachty (aktualizacja 2017.03.01)

Oceanotechnika II-3 Statki (aktualizacja 2017.02.21)

Oceanotechnika II-3 Systemy Napędowe (aktualizacja 2017.03.01)

Oceanotechnika II-3 Eksploatacja (aktualizacja 2017.03.09)

Oceanotechnika II-1 Technologie Podwodne (aktualizacja 2017.03.09)

Oceanotechnika II-3 Technologie Podwodne (aktualizacja 2017.03.01)

Ocean Engineering II-1 (aktualizacja 2017.02.21)

Ocean Engineering II-3 (aktualizacja 2017.02.27)

Techniki geodezyjne w Inżynierii II-1 (aktualizacja 2017.03.06)

Techniki geodezyjne w Inżynierii II-3

Studia niestacjonarne I stopnia:

Oceanotechnika I-2 (aktualizacja 2017.03.02)

Oceanotechnika I-6 BOiJ (aktualizacja 2017.03.24)

Oceanotechnika I-8 BOiJ (aktualizacja 2017.03.28)

Studia niestacjonarne II stopnia:

Oceanotechnika II-1 (aktualizacja 2017.03.24)

Oceanotechnika II-3 Statki (aktualizacja 2017.03.06)

 

Plany zajęć na semestr zimowy 2016/17

Studia Stacjonarne:

Energetyka I stopnia:

Energetyka I-1

Energetyka I-3 (Aktualizacja 27.09.2016)

Energetyka I-5 (Aktualizacja 27.09.2016)

Energetyka I-7

Energy Technologies I-1

Energy Technologies I-3

Energetyka II stopnia:

Energetyka II-2 (Plan dostępny wyłącznie na portalu moja.pg)

Oceanotechnika I stopnia:

Oceanotechnika I-1 (Aktualizacja 29.09.2016)

Oceanotechnika I-3

Oceanotechnika I-5 BOiJ (Aktualizacja 27.09.2016)

Oceanotechnika I-5 MSiUOiOO

Oceanotechnika I-7 BOiJ (Aktualizacja 03.10.2016)

Oceanotechnika I-7 MSiUOiOO (Aktualizacja 17.10.2016)

Inżynieria Zasobów Naturalnych:

Oceanotechnika I-3 IZN (Aktualizacja 29.09.2016)

Oceanotechnika I-5 IZN (Aktualizacja 12.10.2016)

Oceanotechnika I-7 IZN (Aktualizacja 06.10.2016)

Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej:

Oceanotechnika I-3 ZiMwGM

Oceanotechnika I-5 ZiMwGM

Oceanotechnika I-7 ZiMwGM (Aktualizacja 29.09.2016)

Transport I stopnia:

Transport I-1

Transport I-3

Transport I-5 SystemyTW (Aktualizacja 06.10.2016)

Transport I-5 ŚrodkiTW (Aktualizacja 06.10.2016)

Transport I-7 SystemyTW

Transport I-7 ŚrodkiTW

Studia II stopnia:

Oceanotechnika II-2 Jachty (Aktualizacja 10.10.2016)

Oceanotechnika II-2 Statki (Aktualizacja 04.10.2016)

Oceanotechnika II-2 Systemy

Oceanotechnika II-2 Eksploatacja (Aktualizacja 10.10.2016)

Technologie Podwodne II-2 (aktualizacja 05.10.2016)

Techniki Geodezyjne II-2 (Aktualizacja 04.10.2016)

Ocean Engineering II-2 (Aktualizacja 03.10.2016)

Ocean Engineering II-4

Studia niestacjonarne I stopnia:

Oceanotechnika I-1 (Aktualizacja 12.10.2016)

Oceanotechnika I-5 BOiJ (Aktualizacja 17.10.2016)

Oceanotechnika I-7 BOiJ (Aktualizacja 07.10.2016)

Studia niestacjonarne II stopnia:

Oceanotechnika II-2 Statki

Oceanotechnika II-4 Statki

Organizacja roku akademickiego:

organizacja roku akademickiego 2017/2018

plan zjazdów 2017/2018 (zmiana 2017.08.01)

organizacja roku akademickiego 2016/7

plan zjazdów 2016/7