Polish Maritime Research

POLISH MARITIME RESEARCH jest wydawanym przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa anglojęzycznym czasopismem naukowym o zasięgu ogólnoświatowym .
Czasopismo, którego pierwszy numer został opublikowany we wrześniu 1994 ukazuje się regularnie jako kwartalnik, ponadto wydawane są okazjonalnie numery specjalne.
Głównym celem stawianym sobie przez redakcję, jest przedstawienie oryginalnych i nowatorskich naukowo pomysłów oraz osiągnięć w dziedzinach, które związane są z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Od chwili publikacji pierwszego numeru, na łamach kwartalnika publikowane są artykuły, które dotyczą metod projektowania, produkcji i eksploatacji statków i urządzeń okrętowych, infrastruktury portowej, pojazdów podwodnych oraz ekologicznych aspektów eksploracji i wykorzystania środowiska morskiego.
Tematyka artykułów publikowanych w POLISH MARITIME RESEARCH dotyczy również problematyki dotyczącej edukacji przyszłych inżynierów i pracowników naukowych.
Uzupełnieniem zasadniczych publikacji są informacje o konferencjach, sympozjach i innych ważnych wydarzeniach naukowych oraz realizowanych międzynarodowych projektach badawczych.

www.oio.pg.edu.pl/pmr

https://content.sciendo.com/view/journals/pomr/pomr-overview.xml

 

Wykres wskaźnika Impact Factor


source: jcr.incites.thomsonreuters.com