Praktyki i staże

Pełnomocnicy do spraw praktyk WOiO:

Mgr inż. Jacek Frost – kierunek Oceanotechnika I i II stopnia studia stacjonarnie i niestacjonarne, kierunek Inżynieria Morska i Brzegowa II stopnia.
Kontakt: jacfrost@pg.edu.pl, nr telefonu 58 347 1842

Mgr inż. Wojciech Olszewski  - kierunek Energetyka I i II stopnia.
Kontakt: wojciech.olszewski@pg.edu.pl, nr telefonu 58 347 2150

Mgr inż. Paweł Szalewski – kierunek Transport I i II stopnia.
Kontakt: pszalews@pg.edu.pl, nr telefonu 58 347 1243

Organizacja Staży przemysłowych:
Mgr inż. Jacek Frost

 

Dane adresowe oraz numery telefonów i adres e-mail pod którym można rejestrować się na badania medycyny pracy:

Centrum Medyczne POLMED , Aleja Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

Tel. 58 7789600

Tel. 885060303

Tel. 601943801

Grupa dyskusyjna

 

e-mail: recepcja.manhattan@polmed.pl

Praktyka studencka (zawodowa)

Długoterminowe staże badawczo-przemysłowe

Staże dla wybranych studentów II stopnia, którzy mogą przedłużyć okres studiów o 6 miesięcy, odbywając staż.

Oferty praktyk

Osoby zainteresowane aktualną ofertą praktyk, staży i pracy proszone są o przyłączenie się do grup na FB: