Profesorowie wizytujący

Profesorowie wizytujący w ramach projektu POWR 3.5

Profesorowie wizytujący w ramach projektu POWR 3.4

  • prof. Evangelos Boulougouris (wizytacja: 08-12.06.2020r.)