Wybrane projekty badawcze

Badania skojarzeń ślizgowych smarowanych wodą w wybranych niekorzystnych warunkach pracy; NCN konkurs Opus 12; numer 2016/23/B/ST8/03104, lata realizacji 2017 - 2020

 

AQUILO – Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich; PBS1/A6/8/2012, lata realizacji 2012-2015, Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Konsorcjanci BALTEX ENERGIA I GÓRNICTWO MORSKI S.A, Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zakład Badawczo-Rozwojowy, Instytut Morski w Gdańsku, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska;

 

Tworzenie i badanie szybkich cieplnoprzepływowych symulatorów 3D do wyznaczania stanów referencyjnych systemów turbinowych Numer projektu: N N513 490039; lata realizacji 2010 -2013;

Projekt i wdrożenie systemu eksperckiego przeglądu i remontów kadłuba okrętu na bazie oceny ryzyka w czasie życia statków Numer: 1129/7.PRUE/2009/7; lata realizacji 2009-2013

 

Aktywny bezzałogowy system wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych w obszarach wodnych, numer  OR00017412; lata realizacji 2010 – 2013; Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Jednostki współrealizujące: Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Mechaniczno-Elektryczny, DGT sp z o. o.

 

Decyzyjne sterowanie procesem eksploatacji układów korbowotłokowych silników napędu głównego statków morskich z zastosowaniem diagnostyki technicznej oraz uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony środowiska Numer: NN509494638; lata realizacji 2010 – 2013

 

Badania krytycznych technologii dla podwodnego robota mobilnego dużej mocy z wielosensorowym zestawem rozpoznawczym,  PBS1/B9/12/2012; lata realizacji 2012 – 2015; Jednostki współrealizujące: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,  Deep Ocean Technology Sp. Zoo,  Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

System monitorowania obszarów morskich w dolnej półsferze oraz analizy i archiwizowania

danych rozpoznawczych, numer: DOBR 0067/R/ID2/2012/03, lata realizacji 2012 - 2016. Jednostki współrealizujące: Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa,  Veritech sp. z o.o., Vortex sp. zo.o.,  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 

Autonomiczne Platformy Nawodne (APN), DOBRBIO4/090/13137/2013; Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Jednostki współrealizujące: • Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zakład Badawczo-Rozwojowy, • Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Mechaniczno-Elektryczny,  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

Ochrona granicy państwowej na Zalewie Wiślanym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wykrywania zdarzeń, numer: DOBR/0020/R/ID3/2013/03; lata realizacji 2015 – 2016; Jednostki współrealizujące: • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nawigacji, i Uzbrojenia Okrętowego, Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki,  SRS Polska Sp.z o.o

 

IMBeing / Micro and nano tribology studies of intelligent microbearing /Inteligentne mikrołożyska -aspekty tribologicznen numer: PIRSES_GA-2013-612593, Projekty 7-go Programu Ramowego, Jednostki współrealizujące: Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, A.V.Luikov Heat and Mass Transfer Instituteof the National Academy of Sciences of Belarus,  Politechnika Koszalińska Wydział Technologii i Edukacji, Karslsruher Institut fuer Technologie,  National Science Center "Kharkov Institute of Physics and Technology"

 

Projektowanie i analiza systemów posadawiania i kotwiczenia platform morskich turbin wiatrowych dla Bałtyku Południowego. WIND-TUPLA/ Design and analysis of the foundation and anchoring systems of offshore wind turbine platforms for the southern Baltic Numer: MARTEC II/1/2014, Program lub przedsięwizięcie: ERA- NET MARTEC II; lata realizacji 2013 – 2017

 

Model obiektu wodnego typu "stealth" o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kształtu, konstrukcji i materiałów decydujących o jego trudnowykrywalności. Numer: PBS3/A6/27/2015 NCBiR, ;lata realizacji 2015 – 2018;  Jednostki współrealizujące: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej,  Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa,  KFB Polska Sp. z o. o.