Projekty badawcze

Badania naukowe wykonywane są w ramach projektów badawczych oraz celowych – wykonywanych na potrzeby instytucji gospodarczych (samorządowych) oraz jako prace zlecone przez przemysł lub inne instytucje. Wydział jest także koordynatorem i wykonawcą projektów w badaniach finansowanych przez Unię Europejską.

Niektóre z realizowanych aktualnie projektów badawczych:

projekty krajowe:

 • Realizacja projektu: umowa Nr PBS1/B9/12/2012 z dnia 18-12-2012 o wykonanie i finansowanie projektu w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B pt.: „Badania krytycznych technologii dla podwodnego robota mobilnego dużej mocy z wielosensorowym zestawem rozpoznawczym”.

  Celem projektu jest zbadanie i opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych elementów krytycznych dla realizacji koncepcji nowoczesnego zdalnie sterowanego pojazdu głębinowego.

  Termin rozpoczęcia: 2012
  Termin zakończenia: 2015

  Kierownik Projektu: dr hab. inż. Lech Rowiński

  Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

            
   

 • Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych nt.: „Identyfikacja i weryfikacja cieplno-przepływowych relacji diagnostycznych oparta o pomiary pozyskiwane w ruchowych warunkach przemysłowych", którego celem naukowym jest min:
  • opracowanie zasad wyboru on-line takich stanów obiektów energetycznych, które pozwalają na precyzyjną diagnostykę cieplno-przepływową opartą o dane pozyskiwane z systemów DCS,
  • identyfikacja i weryfikacja modeli obliczeniowych siłowni energetycznych i ich wybranych urządzeń składowych,
  • zbadanie nowych metod wykorzystania bazy danych diagnostyki cieplno-przepływowej (między innymi stosujących metody sieci neuronowych i algorytmów genetycznych) pozwalających na tworzenie relacji diagnostycznych w warunkach wybranych stanów pracy obiektu,
  • opracowanie koncepcji dynamicznego, cieplno-przepływowego modelu obiektu energetycznego dla potrzeb diagnostyki; oszacowanie jego walorów przy pomocy danych eksperymentalnych systemu DCS.

  Prowadzący badania: dr inż. Jerzy Głuch
  Termin rozpoczęcia: listopad 2005.
  Termin zakończenia: lipiec 2007.

 • Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych nt.: "Modele niestacjonarnego smarowania stawów człowieka z odkształcalną chrząstką w polu magnetycznym przy wspomaganej komputerowo optymalizacji hodowli tkanek kostnych w bioreaktorze", którego celem naukowym jest zaprojektowanie nowego typu endoprotez stawu biodrowego człowieka ze względu na optymalny rozkład wartości ciśnienia hydrodynamicznegoProwadzący badania: prof. dr hab. inż. K.Wierzcholski
  Plany wdrożeń: Budowa endoprotez nowej generacji w Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie der Technischen Universität München (Clinic for Orthopaedies and Sportorthopaedies of the Technical University München)
  Termin rozpoczęcia: 2003.
  Termin zakończenia: 2006.

 

projekty międzynarodowe:

 • Europejski projekt badawczy 6 programu ramowego: Safecrafts – Safe abandoning of ships – improvement of current Life Saving Appliances Systems (Safecrafts – bezpieczna ewakuacja ludzi ze statków). Celem projektu jest poprawa efektywności i bezpieczeństwa procesu ewakuacji ludzi ze statków pasażerskich poprzez usprawnienie istniejących systemów oraz stworzenie innowacyjnych metod i urządzeń ewakuacyjnych. W celu analizy i oceny zarówno istniejących jak i nowych systemów, wykorzystywane i tworzone są metody naukowe uwzględniające następujące aspekty:
  hydromechaniczny, mechaniczny, czynnik ludzki, ocena ryzyka, zarządzanie w sytuacji zagrożenia.
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. nadzw. PG
  Termin rozpoczęcia: 2003.
  Termin zakończenia: 2006.
   
 • Projekt Eureka - „INCOWATRANS – Nowa generacja przyjaznych dla środowiska pasażerskich statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej".
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Rosochowicz
  Termin rozpoczęcia: 2003.
  Termin zakończenia: 2006.
   
 • Projekt typu „transfer wiedzy" w ramach 6. Programu Ramowego UE, nt. „Smarowanie biołożysk i łożysk ślizgowych olejami nienewtonowskimi oraz ich zastosowania w niekonwencjonalnych systemach". Projekt ten obejmuje badania analityczne, numeryczne i eksperymentalne rozkładu wartości ciśnienia, siły nośnej, sił tarcia, współczynników tarcia występujących w biołożyskach smarowanych nienewtonowską, lepkosprężystą cieczą synowialną i mazią stawową przy uwzględnieniu stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym periodycznych i impulsywnych, (udarowych) zmian wysokości szczeliny stawu jak też licznych efektów losowych. Należy on do prac badawczo-rozwojowych z zakresu mikro- i nano- biotrybologii w aspekcie trwałości naturalnych stawów biodrowych człowieka jak również w zakresie biotrybologicznych aspektów trwałości endoprotez.
  Obok Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej jako koordynatora, w projekcie uczestniczy Uniwersytet Nauk Stosowanych Giessen-Friedberg (University of Applied Sciences Giessen-Friedberg) oraz Uniwersytet Ulm (Universität Ulm).
  Termin rozpoczęcia: maj 2005,
  Termin zakończenia: kwiecień 2008.