Rada Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

uchwały Rady Wydziału WOiO tutaj >>

 

 

Skład Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

1

Dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG - Dziekan

2

Dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. nadzw. PG – Prodziekan ds. nauki

3

Dr inż. Roman Liberacki – Prodziekan ds. kształcenia

4

Dr hab. inż. Damian Bocheński – Prodziekan ds. organizacji studiów

5

Dr hab. inż. Paweł Dymarski

6

Dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG

7

Dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG

8

Dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. nadzw. PG

9

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

10

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka

11

Prof. dr hab. inż. Janusz Kozak

12

Dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. nadzw. PG

13

Dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG

14

Prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

15

Mgr inż. Dariusz Duda

16

Mgr inż. Jacek Frost

17

Dr inż. Hossein Ghaemi

18

Mgr inż. Paweł Szalewski

19

Dr inż. Małgorzata Śmiałek-Telega

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

20

Mgr inż. Małgorzata Bikonis

21

Andrzej Chmielewski

22

Mgr Elżbieta Czajkowska

 

Przedstawiciele studentów

30

Kacper Dybowski

31

Kornel Kucharczyk

32

Szymon Sawicki

33

Tomasz Słowik

34

Paulina Wróblewska

 

Przedstawiciel doktorantów

35

Mgr inż. Krzysztof Wołoszyk

 

uchwały Rady Wydziału WOiO tutaj: