Rada Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

uchwały Rady Wydziału WOiO tutaj:

 

 

Skład Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

1

Dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG - Dziekan

2

Dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG –Prodziekan ds. nauki

3

Dr inż. Mohammad Hossein Ghaemi – Prodziekan ds. kształcenia

4

Dr hab. inż. Damian Bocheński – Prodziekan ds. organizacji studiów

5

Prof. dr hab. inż. Zygfryd Domachowski

6

Dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG

7

Prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski

8

Prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler

9

Dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG

10

Dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. nadzw. PG

11

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

12

Dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. nadzw. PG

13

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka

14

Dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. nadzw. PG

15

Dr hab. inż. Jan Michalski, prof. nadzw. PG

16

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Paszota

17

Dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG

18

Dr hab. inż. Rafał Szłapczyński

19

Prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak

20

Prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

21

Mgr inż. Dariusz Duda

22

Mgr inż. Jacek Frost

23

Mgr inż. Zbigniew Górski

24

Mgr  inż. Wojciech Olszewski

25

Mgr inż. Paweł Szalewski

26

Mgr inż. Jędrzej Żywicki

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

27

Andrzej Chmielewski

28

Mgr Elżbieta Czajkowska

29

Mgr inż. Mirosław Grygorowicz

 

Przedstawiciele studentów

30

Anna Kucińska

31

Tomasz Oleś

32

Adam Plaga

33

Maciej Prekop

34

Martyna Smoczyńska

 

Przedstawiciel doktorantów

35

Mgr inż. Krzysztof Wołoszyk

 

uchwały Rady Wydziału WOiO tutaj: