Rekrutacja

Nasz Wydział jako jedyny w Polsce kształci nieprzerwanie od 1945 roku inżynierów o specjalnościach okrętowych, a od 1993 także inżynierów na specjalności Zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej (w ramach kierunku Oceanotechnika).

Aktualnie Wydział kształci na trzech kierunkach studiów:

 1. Oceanotechnika: studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne,
 2. Energetyka: studia I i II stopnia stacjonarne, studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim (kierunek międzywydziałowy),
 3. Transport: studia I stopnia stacjonarne, program w przygotowaniu.

 

 • Oprócz realizowanego programu dydaktycznego nasi studenci odbywają praktyki (często dobrze płatne) w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach związanych z gospodarką morską, energetyką i transportem.
 • Oferujemy również możliwość semestralnych studiów na innych uczelniach europejskich w ramach programu Erasmus.
 • Na bieżąco modyfikujemy zakres naszej oferty, tak aby spełniała przyszłe potrzeby rozwojowe i rynkowe. W tym celu ściśle współpracujemy z wiodącymi firmami, w tym z koncernami międzynarodowymi i firmami krajowymi takimi jak Genenal Electric (GE), Det Norske Veritas (DNV), Remontowa.
 • Posiadamy wiele nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych i badawczych.
 • Wydzieł posiada także laboratoria komputerowe dostępne dla naszych studentów. W laboratoriach tych uczymy między innymi posługiwania się różnorodnym oprogramowaniem inżynierskim przydatnym w działalności zawodowej.
 • Na wydziale mieści się biblioteka z czytelnią.
 • Nasi studenci biorą aktywny udział w działalności kół naukowych. Aktualnie działają 3 koła naukowe: KORAB, SYNERTECH oraz PIKSEL.

 

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

CZYNNE od 04 lipca 2016 do 29 lipcja 2016
godz. 09.00 do 14.00

pokój: 213, gmach Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
tel. 58 348 67 08, e-mail: rekrutacja-oio@pg.gda.pl
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

 

Centrum Rekrutacyjne
tel. 58 348 67 00
pon.- pt. 8.00 - 15.00
rekrutacja@pg.gda.pl

 

Rozpocznij e-Rekrutację tu

 

Dziekanat
Ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Gmach OiO, pok. 203
Tel.: 58 347 1567
Faks: 58 347 1090
dziekoce@pg.gda.pl

 

Ogłoszenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ustalił w naborze na rok akademicki 2014/2015  minimalną liczbę punktów ujednoliconych równą 30, uprawniającą do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na niżej wymienionych kierunkach:

 • oceanotechnika
 • transport
 • energetyka

 

Broszury informacyjne: