Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek: OCEANOTECHNIKA

Studia trwają 8 semestrów i odbywają się w piątki (godziny popołudniowo - wieczorne), soboty i niedziele.

Są to studia płatne.

Specjalności i kierunki dyplomowania są takie same jak na studiach stacjonarnych. Po ukończeniu istnieje możliwość kontynuowania nauki na niestacjonarnych studiach II stopnia /magisterskich/.

Terminy zjazdów na rok akademicki 2020/21

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

Terminy zjazdów na rok akademicki 2019/20

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

 

Program studiów:

Program studiów I stopnia Oceanotechnika:

Rozpoczęte 2012/13: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2013/14: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2014/15: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2015/16: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2016/17: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2017/18: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2018/19: Program oraz Plan studiów oraz Plan studiów z propozycja przedmiotów do wyboru

Rozpoczęte 2019/20: Program oraz Plan studiów

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek: OCEANOTECHNIKA

Studia trwają 4 semestry i odbywają się w piątki (godziny popołudniowo - wieczorne), soboty oraz niedziele. Są to studia płatne.
Specjalności i kierunki dyplomowania są takie same jak na studiach stacjonarnych II stopnia.

 

Program studiów:

Program studiów II stopnia Oceanotechnika:

Rozpoczęte 2013/14: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2014/15: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2015/16: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2016/17: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2017/18: program oraz plan studiów

Rozpoczęte 2018/19: program oraz plan studiów

Rozpoczęte 2019/20: program oraz plan studiów

Magnetyczne karty wjazdu dla studentów studiów zaocznych i słuchaczy studiów podyplomowych

Dział Ochrony Mienia PG informuję, że istnieje możliwość zakupu lub aktualizacji magnetycznej karty wjazdu dla studentów studiów zaocznych i słuchaczy studiów podyplomowych.

Sprzedaż i aktualizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 oraz dodatkowo:

piątki: 26.09, 03.10, 10.10 – w godzinach 7.30 – 18.00

soboty: 27.09, 04.10, 11.10 – w godzinach 8.00 – 14.00

Koszt zakupu nowej karty - 80 złotych

Koszt aktualizacji (przedłużenia ważności) posiadanej karty – 50 złotych