Doktoranci stacjonarni mają prawo ubiegania się o następujące świadczenia:

 1. stypendium doktoranckie,  
 2. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
  (stypendium projakościowe),  
       
 3. stypendia ze środków własnych wydziału (szczegółowe informacje w dziekanacie SD)
 4. stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego utworzonego przez Rektora,
 5. świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM),
 6. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
 7. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
 8. Konkurs na stypendia Santander - druga edycja

Dot. STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI NA ZADANIA PROJAKOŚCIOWE

 

 

Decyzje Prorektora ds. nauki  dotyczące listy doktorantów, którym przyznano stypendium Zobacz


harmonogram działań:

do 20.10.2017 (piątek) - składanie wniosków (dziekanat p. 204WOiO)
do 03.11.2017 (piątek) - rozpatrzenie wniosków przez WKD i przekazanie odnośników do wstępnych list rankingowych do Działu Spraw Naukowych
do 08.11.2017 (środa) - ogłoszenie wyników na stronie SDPG, stronie WOiO oraz stronie Działu Spraw Naukowych
do 15.11.2017 (środa) - składanie odwołań do WKD
do 22.11.2017 (środa) rozpatrzenie odwołań przez WKD
do 29.11.2017 (środa) - ogłoszenie przez Prorektora ds. nauki listy doktorantów, którym przyznano stypendium

____________________

Wydziałowa Komisja Doktorancka na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG:

 1. Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Zygfryd Domachowski, prof. zw. PG, kierownik studiów doktoranckich
 2. członek - dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG
 3. członek - dr hab. inż. Damian Bocheński
 4. przedstawiciel doktorantów – mgr inż. Agnieszka Czaja

____________________

REGULAMINY

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 19/2017 z 29 września 2017 r.     

 

      Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 1/2017 z 3 stycznia 2017 r.  

____________________