Stypendia uczelni dla cudzoziemców – kandydatów na studia doktoranckie

Politechnika Gdańska ogłasza konkurs na dwa rodzaje stypendiów – InterScholar PhD-Alpha i InterScholar PhD-Beta dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Konkurs dotyczy wyłącznie nowych kandydatów na studia, którzy nie są stypendystami strony polskiej (stypendia NAWA), ani stypendystami strony wysyłającej. Stypendium może być przyznane wyłącznie pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury aplikacyjnej na studia doktoranckie. Zasady przyznawania obu rodzajów stypendiów są różne. Szczegółowe informacje, regulaminy konkursowe i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności. Termin składania wniosków upływa 23.05.2018 r.

 

Doktoranci stacjonarni mają prawo ubiegania się o następujące świadczenia:

 1. stypendium doktoranckie,  
 2. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
  (stypendium projakościowe),  
       
 3. stypendia ze środków własnych wydziału (szczegółowe informacje w dziekanacie SD)
 4. stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego utworzonego przez Rektora,
 5. świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM),
 6. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
 7. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
 8. Konkurs na stypendia Santander - druga edycja

Dot. STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI NA ZADANIA PROJAKOŚCIOWE

 

 

Decyzje Prorektora ds. nauki  dotyczące listy doktorantów, którym przyznano stypendium Zobacz


harmonogram działań:

do 20.10.2017 (piątek) - składanie wniosków (dziekanat p. 204WOiO)
do 03.11.2017 (piątek) - rozpatrzenie wniosków przez WKD i przekazanie odnośników do wstępnych list rankingowych do Działu Spraw Naukowych
do 08.11.2017 (środa) - ogłoszenie wyników na stronie SDPG, stronie WOiO oraz stronie Działu Spraw Naukowych
do 15.11.2017 (środa) - składanie odwołań do WKD
do 22.11.2017 (środa) rozpatrzenie odwołań przez WKD
do 29.11.2017 (środa) - ogłoszenie przez Prorektora ds. nauki listy doktorantów, którym przyznano stypendium

____________________

Wydziałowa Komisja Doktorancka na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG:

 1. Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Zygfryd Domachowski, prof. zw. PG, kierownik studiów doktoranckich
 2. członek - dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG
 3. członek - dr hab. inż. Damian Bocheński
 4. przedstawiciel doktorantów – mgr inż. Agnieszka Czaja

____________________

REGULAMINY

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 19/2017 z 29 września 2017 r.     

 

      Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 1/2017 z 3 stycznia 2017 r.  

____________________