Symulator Siłowni Okrętowej

Symulator siłowni okrętowej firmy UNITEST znajduje się na wyposażeniu Pracowni Diagnostyki, Bezpieczeństwa i Niezawodności Katedry Siłowni Okrętowych. Symulator dwusilnikowej, jednowałowej siłowni spalinowej jest opracowany na podstawie typowych, aktualnie stosowanych na jednostkach pływających rozwiązań konstrukcyjnych. Przeznaczony jest do celów dydaktycznych, w szczególności do:

  • zapoznania studentów z podstawowymi instalacjami siłownianymi oraz ogólnookrętowymi, ich budową i użytkowaniem;
  • praktycznego treningu czynności związanych z przygotowaniem, uruchomieniem i nadzorem w czasie pracy w odniesieniu do układu napędowego, elektrowni okrętowej oraz wybranych mechanizmów pomocniczych.

 

 

Symulator jest wyposażony w konsolę kontrolno-sterującą, dającą możliwość uruchamiania silników głównych, ich zasprzęglania oraz sterowania śrubą nastawną. Oprócz symulatora na wyposażeniu systematycznie modernizowanej pracowni znajduje się oprogramowanie, którego licencje akademickie umożliwiają, oprócz realizacji procesu dydaktycznego, wstępne zapoznanie studentów z komercyjnym oprogramowaniem znajdującym się obecnie na rynku np. w zakresie analizy niezawodności złożonych systemów technicznych Pakiet BlockSim firmy ReliaSoft Corporation.