Studia II stopnia, kierunek: Techniki geodezyjne w inżynierii

O tym kierunku

Międzywydziałowe stacjonarne studia II stopnia na kierunku Techniki Geodezyjne w Inżynierii prowadzone są wspólnie przez dwa Wydziały Politechniki Gdańskiej: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Studia trwają trzy semestry. Po pierwszym semestrze opiekę nad studentami sprawują wydziały prowadzące poszczególne specjalności.

W ramach Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa kształcenie może być realizowane na następującej specjalności:

1. Technologie pomiarowe w oceanotechnice

W ramach wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska kształcenie może być realizowane na następującej specjalności:

2. SIP i teledetekcja w gospodarce morskiej

Kwalifikacje absolwentów

Dynamiczny rozwój gospodarki morskiej powoduje stale rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów  z zakresu pomiarów przy budowie i remoncie jednostek pływających, konstrukcji morskich zwłaszcza w sektorze offshore, technologii podwodnych oraz korzystania  z zasobów mórz i oceanów. W nurt tych oczekiwań wpisuje się kierunek ,,Techniki geodezyjne w inżynierii". Dzięki gruntownej wiedzy z geodezji i metrologii wspartej znajomością współczesnych technik pomiarowych związanych z budową, eksploatacją i wyposażeniem jednostek pływających oraz konstrukcji offshore i podwodnych, a także  umiejętnością posługiwania się współczesnymi systemami informacji przestrzennej, będziesz poszukiwanym pracownikiem największych firm w naszym regionie, a także koncernów międzynarodowych działających w tym obszarze.

Do pobrania: