Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich dostępne na stronie WIMiO

Tematy prac dyplomowych II stopnia na rok akademicki 2019-2020 oraz dla studiów niestacjnonarnych rok akademicki 2020/21:

 

Tematy prac dyplomowych I stopnia na rok akademicki 2020-2021:

 

Tematy prac dyplomowych II stopnia na rok akademicki 2018-2019:

 

Tematy prac dyplomowych I stopnia na rok akademicki 2019-2020:

Propozycje tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich przedstawione przez Fundację Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska - Ośrodek Badawczo-Szkoleniowy Manewrowania Statkami w Kamionce koło Iławy:

Uwaga: Studenci, którzy wybiorą tematy, proszeni są o bezpośredni kontakt z Prodziekanem ds. kształcenia dr. inż Hosseinem Ghaemi. Pracę dyplomową będą wykonać pod opiekę merytoryczną dr. inż. Macieja Reichela oraz wybranego pracownika naukowo-dydaktycznego WOiO PG.

 

Tematy prac zaproponowane przez Sail Service: Tematy prac

Uwaga: Tematy prac zaprezentowane w powyższym linku mają charakter informacyjny, tematy powinny być pobierane przez studenta z portalu moja.pg. Jeśli nie ma ich w systemie, prosimy o zwrócenie się do podanego przy temacie promotora aby wprowadził temat do sysemu moja.pg. Jest to niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu antyplagiatowego.

 

Tematy zaproponowane przez profesorów wizytujących:

prof. Hamid Zeraatgar