Studia II stopnia, kierunek: Transport (od 2019/2020 Transport i Logistyka)

O tym kierunku

Studia trwają 3 semestry. Studia dzielą się na dwie specjalności: Inteligentne systemy transportowe i Transport Multimodalny i Śródlądowy. Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności. Następne dwa semestry są poświęcone zdobyciu wiedzy fachowej -- teoretycznej i praktycznej -- w wybranej specjalności.

 

Perspektywa pracy zawodowej

Absolwent będzie przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych i naukowo-badawczych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych i przewoźników lądowych oraz podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze, zakładach przemysłowych, biurach projektowych oraz instytutach naukowo-badawczych, prowadzących działalność związaną z transportem, w firmach tworzących i wdrażających nowoczesne systemy informatyczne dla potrzeb transportu oraz w dowolnej firmie, której funkcjonowanie obejmuje procesy transportowe.

 

Zarys programu studiów

Studia trwają 3 semestry. Studia dzielą się na dwie specjalności: środki transportu wodnego i systemy transportu wodnego. Studenci po trzecim semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności.

 

Specjalności

1. Inteligentne systemy transportowe:

 

2. Transport Multimodalny i Śródlądowy:

 

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent kierunku studiów drugiego stopnia Transport będzie posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnej inżynierii transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i śródlądowego. Jako potencjalny pracownik jednostek administracji państwowej będzie on przygotowany do zarządzania ruchem, przeprowadzania jego analiz oraz projektowania i modernizacji dróg wodnych. Będzie posiadał kwalifikacje niezbędne do projektowania i zarządzania nowoczesnymi terminalami logistycznymi, w szczególności będzie mógł być odpowiedzialny za całokształt procesów i infrastrukturę magazynowania i przeładunku oraz  eksploatację systemów TOS. Jako pracownik firmy spedycyjnej będzie znał podstawowe uwarunkowania prawno-ekonomiczne transportu międzynarodowego i będzie w stanie koordynować przedsięwzięcia transportowe i nadzorować wszystkie etapy złożonego procesu transportu multimodalnego, włączając w to analizę ryzyka. Jako pracownik dowolnej innej firmy będzie mógł odpowiadać za decyzje optymalnego zakupu i efektywnej eksploatacji środków transportu (w tym gospodarkę energetyczną), zakup i eksploatację nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i elektronicznych oraz kompleksową organizację logistyki i procesów transportowych.  Ponadto będzie w stanie skutecznie aplikować wszystkie wyżej wymienione umiejętności we własnej działalności gospodarczej z zakresu szeroko pojętego transportu.

 

Program studiów II stopnia Transport:

Rozpoczęte 2017/18: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2018/19: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2019/20: program oraz plan studiów

Ulotka