Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG działa Wydziałowa Komisja Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK), którą powołano zarządzeniem dziekana Wydziału w dniu 29 stycznia 2013 roku.

Aktualny skład osobowy WKZJK w kadencji 2016–2020 określa zarządzenie dziekana nr 22/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

  1. dr hab. inż. Damian Bocheński – przewodniczący
  2. dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG – kierunek energetyka
  3. dr hab. inż. Rafał Szłapczyński prof. PG – kierunek transport
  4. dr inż. Aleksander Kniat – kierunek oceanotechnika
  5. mgr inż. Wojciech Olszewski – przedstawiciel doktorantów
  6. mgr inż. Jerzy Czuczman – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
  7. jeden, dwóch przedstawicieli studentów (zmieniani co 1, 2 lata)

Rada WOiO PG na posiedzeniu 26 września 2017 roku rozszerzyła skład WKZJK o dr hab. inż. Wojciecha Litwina, prof. PG – studia doktoranckie.