Władze

 

Dziekan
dr hab inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG

 

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Wojciech Litwin

 

Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Hossein Ghaemi

 

Prodziekan ds. Organizacji Studiów
dr hab. inż. Damian Bocheński

 

Sekretariat Wydziału
tel. 58 347 1793; 58 347 1548
fax 58 348 6372
e-mail: sekoce@pg.edu.pl

 

Dyrektor Administracyjny
mgr inż. Janusz Mucharski
tel. 58 347 1662
e-mail: janusz.mucharski@pg.edu.pl