Władze

 

Dziekan
dr hab. inż. Wojciech Litwin

Zarządzenia Dziekana WOiO PG tutaj >>

 

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Jerzy Kowalski

 

Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Roman Liberacki

 

Prodziekan ds. Organizacji Studiów
dr hab. inż. Damian Bocheński

 

Sekretariat Wydziału
tel. 58 347 1793; 58 347 1548
fax 58 348 6372
e-mail: sekoce@pg.edu.pl

 

Dyrektor Administracyjny
mgr inż. Janusz Mucharski
tel. 58 347 1662
e-mail: janusz.mucharski@pg.edu.pl