Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa polega nie tylko na udziale w sympozjach i konferencjach międzynarodowych, ale również na czynnym udziale w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych i zawodowych (np. IMO – International Maritime Organization) oraz na uczestnictwie w projektach międzynarodowych z europejskiego programu współpracy naukowej.

Wydział zorganizował w swoim ośrodku nad jeziorem Jeziorak w Iławie międzynarodowe centrum badań modelowych dla studentów wydziałów okrętowych z całej Europy (International Students Research Centre). W okresie letnim prowadzone są w nim obozy dla studentów.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa jest aktywnym uczestnikiem programów wymiany międzynarodowej i krajowej. Wydział uczestniczy w następujących programach międzynarodowych:

- program ERASMUS + (dawniej LLP ERASMUS),
- program FSS (zawieszony od roku akademickiego 2015/2016).

W ramach programu ERASMUS + obejmującego okres 2014–2021 wydział ma podpisane umowy z zagranicznymi uczelniami:

Technical University of Denmark

Dania

Ecole Centrale de Nanates

Francja

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Hiszpania

Universidade da Coruna

Hiszpania

Uiversidad Politecnica de Cartagena

Hiszpania

Universidade Tecnica de Lisboa

Portugalia

Tecnico Lisboa

Portugalia

Chalmers University of Technology

Szwecja

Yildiz Technical University

Turcja

Istanbul Technical University

Turcja

Cranfield University

Wielka Brytania

University of Southampton

Wielka Brytania

Universita degli Studi di Messina

Włochy

Universita degli Studi di Genova

Włochy

 

Koordynator wydziałowy programu ERASMUS + :
Dr inż. Roman Liberacki,
tel.: 58 347 21 81
e-mail: romanl@pg.edu.pl

 

Pozostałe informacje i aktualności: http://erasmusplus.org.pl