Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa polega nie tylko na udziale w sympozjach i konferencjach międzynarodowych, ale również na czynnym udziale w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych i zawodowych (np. IMO - International Maritime Organization) oraz na uczestnictwie w projektach międzynarodowych z europejskiego programu współpracy naukowej.
Wydział zorganizował w swoim ośrodku w Iławie międzynarodowe centrum badań modelowych dla studentów wydziałów okrętowych z całej Europy. W 1999 roku na terenie Politechniki Gdańskiej powstał Oddział norweskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego Det Norske Veritas zatrudniając około 50 absolwentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Program Socrates
Koordynator wydziałowy 
dr inż. Roman Liberacki
tel.: 347 21 81,
e-mail: romanl@pg.gda.pl

Pozostałe informacje i aktualności - http://www.socrates.org.pl/