Współpraca z przemysłem

Wydział wyróżnia się na Politechnice Gdańskiej szeroką i wielostronną współpracą z gospodarką kraju, zwłaszcza z gospodarką morską. Bliskie związki z przemysłem okrętowym oraz wiodącymi w tej dziedzinie firmami i instytucjami sprawiają, że Wydział odgrywa, tak jak w przeszłości, znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym regionu nadmorskiego Polski.
Realizowane na Wydziale projekty o charakterze stosowanym przekładają się na wymierne korzyści w wielu obszarach zastosowań, czego przykładami są min.:

  • udział pracowników Wydziału, pod kierunkiem Prof. Roberta Szewalskiego, w konstrukcji pierwszej polskiej turbiny parowej o mocy 2.3MW, a następnie typoszeregu turbin przeciwprężnych,
  • udział w odbudowie elektroenergetyki (elektrowni) oraz rozwoju biura konstrukcyjnego Zakładów Mechanicznych ZAMECH,
  • opracowanie koncepcji modernizacji i rozwoju elektrowni wodnych na rzekach Raduni i Wierzycy,
  • diagnostyka obiegu cieplnego turbin parowych z prognozowaniem remontów (współpraca z Diagnostyką Maszyn Sp. z. o. o),
  • szereg ekspertyz związanych z diagnostyką układów sterowania turbin parowych i wodnych (ekspertyzy),
  • współpraca z firmą Alstom Power Sp. z o.o (http://www.alstom.pl) - opinie, konsultacje, prace na zlecenie,
  • projekt kompletnego systemu zrzutowego łodzi ratunkowej dla Stoczni Ustka;
  • seria żurawików szybkich łodzi ratowniczych i ratunkowych (Ullstein Fama – Rolls Royce Group),
  • kompletne wyposażenie pokładowe statku r/v "Baltica",
  • współpraca z Marynarką Wojenną RP – wciągarka sonaru, wciągarka kablowa pojazdu podwodnego „ROV", śruba nastawna okrętu podwodnego,

oraz szereg innych.