Szanowni Państwo,

rozpoczynają się kolejne wybory reprezentantów wspólnoty akademickiej na kadencję 2020-2024. Senat Politechniki Gdańskiej w dniu 15 stycznia br. zatwierdził Instrukcję Wyborczą i Kalendarz Wyborczy. Dokumenty te zostały przygotowane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie: prof. Zbigniew Korczewski (przewodniczący), prof. Jarosław Górski
(z-ca przewodniczącego), prof. Zbigniew Czaja, prof. Bożena Zabiegała, radca prawny mgr Wanda Wierzchowska-Trusiłło, mgr inż. Maciej Jasiński i inż. Marta Rutkowska. W dokumentach zostały uwzględnione zmiany legislacyjne i organizacyjne, wprowadzone w ostatnim czasie w polskim szkolnictwie wyższym i w naszej Uczelni.

Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności wyborczych w Uczelni. Jednak największy wysiłek w sprawnym przeprowadzeniu tych trudnych, wieloetapowych wyborów, spocznie na komisjach wyborczych powołanych na wszystkich wydziałach oraz jednostkach ogólnouczelnianych Politechniki Gdańskiej. Dokumenty ułatwiające śledzenie przebiegu wyborów będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Uczelni pod hasłem „Wybory 2020-2024” (http://pg.edu.pl/wybory-2020-2024).

Sprawny i rzetelny wybór reprezentantów wspólnoty akademickiej uwarunkowany jest wysoką frekwencją wyborczą. W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej zwracam się do wszystkich członków wspólnoty Politechniki Gdańskiej z prośbą o zaangażowanie oraz skorzystanie z przysługującego czynnego i biernego prawa wyborczego.

prof. Zbigniew Korczewski
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej