KOMUNIKAT NR 32/2020

W sprawie ostatecznych wyników wyborów na przedstawicieli w grupie pracowniczej B do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 32/2020

KOMUNIKAT NR 31/2020

W sprawie wyników wyborów na przedstawicieli w grupie pracowniczej B do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 31/2020

KOMUNIKAT NR 30/2020

W sprawie wyników wyborów na przedstawicieli w grupie pracowniczej B do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 30/2020

KOMUNIKAT NR 29/2020

W sprawie kandydatów na przedstawicieli w grupie pracowniczej B do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 29/2020

KOMUNIKAT NR 28/2020

W sprawie powtórzenia wyborów przedstawicieli w grupie pracowniczej B do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 28/2020

KOMUNIKAT NR 27/2020

W sprawie wyników wyborów na przedstawicieli w grupie pracowniczej B do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 27/2020

KOMUNIKAT NR 26/2020

W sprawie wyników wyborów na przedstawicieli w grupie pracowniczej B do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 26/2020

KOMUNIKAT NR 25/2020

W sprawie wyników wyborów na przedstawicieli w grupie pracowniczej B do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 25/2020

KOMUNIKAT NR 24/2020

W sprawie kandydatów na przedstawicieli w grupie pracowniczej B do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 24/2020

KOMUNIKAT NR 23/2020

W sprawie powtórzenia wyborów przedstawicieli w grupie pracowniczej B do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 23/2020

KOMUNIKAT NR 22/2020

W sprawie ostatecznych wyników głosowania na kandydatów do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 22/2020

KOMUNIKAT NR 21/2020

W sprawie wyniku głosowania na kandydatów do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 21/2020

KOMUNIKAT NR 20/2020

W sprawie wyniku głosowania na kandydatów do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 20/2020

KOMUNIKAT NR 19/2020

W sprawie wyniku głosowania na kandydatów do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 19/2020

KOMUNIKAT NR 18/2020

W sprawie wyniku głosowania na kandydatów do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 18/2020

KOMUNIKAT NR 17/2020

W sprawie ostatecznej listy kandydatów do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 17/2020

KOMUNIKAT NR 16/2020

W sprawie wyborów przedstawicieli grup pracowniczych do Rady Wydziału WOiO.

KOMUNIKAT NR 16/2020

KOMUNIKAT NR 15/2020

W sprawie wyników głosowań na przedstawicieli WOiO do Senatu PG

KOMUNIKAT NR 15/2020

KOMUNIKAT NR 14/2020

W sprawie wyników III tury wyborów na przedstawicieli do Senatu Politechniki Gdańskiej.

KOMUNIKAT NR 14/2020

KOMUNIKAT NR 13/2020

W sprawie wyników II tury wyborów na przedstawicieli do Senatu Politechniki Gdańskiej.

KOMUNIKAT NR 13/2020

KOMUNIKAT NR 12/2020

W sprawie wyników I tury wyborów na przedstawicieli do Senatu Politechniki Gdańskiej.

KOMUNIKAT NR 12/2020

KOMUNIKAT NR 11/2020

W sprawie ostatecznej listy kandydatów na przedstawicieli do Senatu Politechniki Gdańskiej.

KOMUNIKAT NR 11/2020

KOMUNIKAT NR 10/2020

W sprawie wyników wyborów przedstawicieli do Senatu Politechniki Gdańskiej.

KOMUNIKAT NR 10/2020

KOMUNIKAT NR 09/2020

W sprawie wyborów przedstawicieli do Senatu Politechniki Gdańskiej.

KOMUNIKAT NR 09/2020

KOMUNIKAT NR 08/2020

W wyniku wyborów i uzyskania bezwzględnej liczby głosów mandat Elektora w Uczelnianej Komisji Elektorów PG w okręgu wyborczym nr 8 zdobyli.

KOMUNIKAT NR 08/2020

KOMUNIKAT NR 07/2020

Grupa pracownicza B – pozostali nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

KOMUNIKAT NR 07/2020

KOMUNIKAT NR 06/2020

Do uzyskania mandatu Elektora niezbędne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów wśród głosujących.

KOMUNIKAT NR 06/2020

KOMUNIKAT NR 05/2020

Po uzyskaniu zgody na kandydowanie przy spełnieniu pozostałych warunków ustalono ostateczne listy do głosowania na kandydatów WOiO PG do Uczelnianej Komisji Elektorów PG.

KOMUNIKAT NR 05/2020

KOMUNIKAT NR 04/2020

Na Zebraniu Wyborczym w dniu 11.02.2020 w godz. 11-13 w Sali 213 WOiO PG zgłoszono następujących kandydatów na przedstawicieli WOiO PG w Uczelnianej Komisji Elektorów (UKE) PG.

KOMUNIKAT NR 04/2020

KOMUNIKAT NR 03/2020

Wybory 2020-2024 na Politechnice Gdańskiej będą miały w wielu aspektach różny przebieg w stosunku do wyborów z poprzednich kadencji. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze różnice.

KOMUNIKAT NR 03/2020

KOMUNIKAT NR 02/2020

Podajemy harmonogram wyborczy na WYBORY 2020-2024 na Politechnice Gdańskiej. Tabela na kolejnych stronach dotyczy wyborów na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.

Przewodniczący OKW8

dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG

Komunikat 02/2020