Wydziałowa Sieć Komputerowa

Administratorzy Sieci Komputerowej przyjmują w pokoju 503 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Do Administratorów sieci WOiO należy zgłaszać uwagi z zakresu:

Studenci:

 1. zarządzania kontami studenckimi (umożliwiającymi dostęp do komputerów w laboratoriach oraz na korytarzach na 5 i 9 piętrze)
 2. dostępu do licencji Azure Dev Tools for Teaching (darmowe oprogramowanie Microsoft) - szczegóły
 3. dostępu do darmowego oprogramowania (Femap, Symfonia, Solid Edge, NX)
 4. funkcjonowania komputerów oraz oprogramowania w laboratoriach oraz na korytarzach na 5 i 9 piętrze
 5. problemu z połączeniem z EDUROAM

 

Pracownicy:

 1. zakupu oraz odnowienia licencji na oprogramowanie
 2. instalowania oraz zarządzania licencjami pływającymi
 3. funkcjonowania oprogramowania antywirusowego
 4. problemu z połączeniem z EDUROAM
 5. przyznawanie dostępu do sieci "KONFERENCJE"
 6. konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na komputerach w laboratoriach
 7. podłączenia do sieci wydziałowej LAN
 8. dostępu do licencji MSDN (darmowe oprogramowanie Microsoft)
 9. aktualizacji danych kontaktowych do zakładki „Kontakty” na stronie wydziałowej