Wydziałowe Laboratorium Komputerowe

 Studenckie laboratorium komputerowe Wydziału służy prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem komputerów. Są to zajęcia planowe wynikające z programu studiów oraz pozaplanowe, o charakterze kursów dla studentów, szczególnie z dziedziny CAD/CAM. Laboratorium składa się z sześciu sal i dwóch przyległych aneksów korytarzowych, wyposażonych łącznie w 170 stanowisk komputerowych.
Wykorzystywane platformy: Windows 10.
Dostepne oprogramowanie użytkowe to między innymi:

  • pakiety biurowe (MS Office 2013)
  • narzędzia programistyczne (C++, Visual Basic, Matlab)
  • oprogramowanie CAD/CAM/CAE (AutoCAD, Solid Edge, NX, Femap, Ansys) - pełna lista oprogramowania

W całym laboratorium możliwy jest dostęp do Internetu.

Regulamin Labolatorium Komputerowego