Wytyczne i wymagania edytorskie dla autorów prac dyplomowych / Guidelines for Authors of Diploma Theses and Diploma Projects for Higher Education Studies at Gdansk University of Technology written in English: plik do pobrania

 

Przykładowe szablony prac dyplomowych w języku polskim i angielskim:

Przykładowy szablon pracy dyplomowej [ZR 22/2018 załącznik nr 3] doc

Przykładowy szablon pracy dyplomowej [ZR 22/2018 załącznik nr 3] docx

Example of diploma thesis template [RD 22/2018 Appendix no. 4] doc

Example of diploma thesis template [RD 22/2018 Appendix no. 4] docx