REKRUTACJA

Kwestionariusz osobowy Pobierz
Zgoda samodzielnego pracownika naukowego na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem Pobierz

_____________________________________________

Sprawozdanie doktoranta Politechniki Gdańskiej z realizacji programu studiów doktoranckich Pobierz
Report of the Ph.D. (doctoral) student of Gdańsk University of Technology of the performance of doctoral studies Pobierz 

Ankieta oceny postępów w pracy naukowej doktoranta Pobierz
Assessment survey of the doctoral student’s advance in scientific research Pobierz 

Katedralne Seminarium Doktoranckie - zaświaczenie Pobierz 
Department doctoral seminar Pobierz

Wydziałowa Sesja Sprawozdawcza - zaświadczenie Pobierz
Faculty Soctoral Seminar Pobierz 

_____________________________________________