REKRUTACJA

Kwestionariusz osobowy Pobierz
Zgoda samodzielnego pracownika naukowego na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem Pobierz

_____________________________________________

Sprawozdanie doktoranta Politechniki Gdańskiej z realizacji programu studiów doktoranckich Pobierz
Ankieta oceny postępów w pracy naukowej doktoranta Pobierz
Katedralne Seminarium Doktoranckie - zaświaczenie Pobierz
Wydziałowa Sesja Sprawozdawcza - zaświadczenie Pobierz
 

_____________________________________________